บนเส้นทางของข้าราชการ "คุณ" จะทำอย่างไร ให้ได้หัวใจของประชาชน